Лабораторія

Мазуренко Галина Василівна
Біолог
2004 року - закінчила Черкаський державний університет
Швиденко Тетяна Володимирівна
Біолог
1990 року - закінчила Черкаський державний університет
Категорія перша з клінічної лабораторної діагностики
Мигаленко Валентина Михайлівн
Лікар-лаборант
1990 року – закінчила Київський державний університет
Категорія вища з клінічної лабораторної діагностики
Шевченко Катеринам Олександрівна
Лікар-лаборант
1983 року – закінчила Київський медичний інститут
Категорія вища з клінічної лабораторної діагностики
Попович Наталія Василівна
Завідувач клініко-діагностичної лабораторії
1993 року – закінчила Львівський медичний інститут

Перелік досліджень, що виконує клініко-діагностична лабораторія:

1. Гематологічні дослідження:  

- загальний аналіз крові;

- визначення часу згортання;

- виявлення вовчакових клітин (LE-клітин);

- дослідження на малярійний плазмодій;

- визначення осматичної резистентності еритроцитів.

2. Загально-клінічні дослідження:

- загальний аналіз сечі;

- сеча по Нечипоренко;

- дослідження білка Бенс-Джонса;

- дослідження сечі за Зимницьким;

- визначення жовчних пігментів в сечі;

- визначення кетонових тіл та цукру в сечі;

- визначення мікобактерій туберкульозу в сечі;

- дослідження харкотиння;

- дослідження рідин серозних порожнин;

- дослідження спинно-мозкової рідини;

- дослідження дуоденального та шлункового вмісту;

- дослідження калу (копрограма), дослідження на приховану кров;

- дослідження на наявність  яєць гельмінтів  та найпростіших;

- дослідження секрету простати та виділень сечостатевих органів;

- дослідження еякуляту;

- дослідження виділень з носа;

- дослідження на патогенні гриби.

3. Біохімічні дослідження:

- визначення загального білка;

- визначення альбуміну;

- визначення білкових фракцій;

- визначення  С-реактивного білка;

- визначення сечовини;

- визначення креатиніну;

- визначення серомукоїду;

- визначення сечової кислоти;

- визначення холестерину;

- визначення β-ліпопротеїди;

- визначення тригліцериди;

- визначення тимолової проби;

- визначення білірубіну;

- визначення електролітів;

- проба Реберга;

- визначення ферментів сироватки крові (АЛТ, АСТ, α-амілази, ГГТ, лужна фосфатаза);

- визначення глюкози;

- дослідження згортаючої системи крові;

- визначення протромбінового часу, МНО;

- визначення фібриногену

4. Серологічні дослідження:

- визначення  групи та резус-фактору крові;

- визначення гемолізинів та антитіл  крові;

- визначення антистрептолізину О;

- визначення ревматоїдного фактору;

- визначення RW кардіоліпіновим антигеном;

- визначення HBS-антигену.

5. Цитологічні дослідження:

- дослідження біоматеріалу на  атипові клітини.

№ п/п Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік
1. Кількість аналізів на 1-го стаціонарного хворого 42,9 48,6 49,7
2. Кількість аналізів на 100 амбулаторних відвідувань 156,4 362,6 398,8
3. Кількість аналізів на 1го мешканця 17,1 17,8 18,8