Приймальне відділення

Апшай Василь Іванович
Завідувач приймального відділення
1983 року – закінчив Одеський медичний інститут ім. М.І. Пирогова
Категорія вища

Приймальне відділення є структурним підрозділом центральної районної лікарні, що зв’язує між собою поліклінічне та стаціонарні відділення при госпіталізації і виписці хворих.

Приймальне відділення  співпрацює з медичними закладами району, КЗ „Черкаський районний центр ПМСД” Черкаської районної ради та з  КУ „Обласний центр  екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” Черкаської обласної ради.

У приймальному відділенні здійснюється кваліфікований та своєчасний прийом хворих, які направлені на стаціонарне лікування.

Хворим надається інформація щодо правил внутрішнього розпорядку лікарні, а також - довідкова інформація родичам госпіталізованих, за згодою останніх, про місце їх перебування, порядок відвідування, тощо.

Приймальне відділення забезпечує:

- прийом хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів поліклінічного відділення, сімейних лікарів АЗПСМ,  доставлених бригадами швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою в порядку самозвернення;

- кваліфікований огляд, обстеження, самозвернення, встановлення первинного діагнозу та надання, в разі потреби, необхідної медичної допомоги в обсязі, передбаченому клінічними протоколами, на рівні діючих стандартів;

- проведення, в разі потреби, санітарної обробки хворих та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньо-лікарняних інфекцій;

- якісне оформлення первинної медичної документації в установленому порядку (заповнення паспортної частини медичної карти стаціонарного хворого, записи у „Журналі реєстрації хворих”,  „Журналі відмов  у госпіталізації”, тощо);

- безпосередній супровід та транспортування хворих, які поступають на лікування, в палати стаціонарів самостійно або на ношах, в залежності від ступеня важкості стану та транспортабельності хворих, і передачу їх під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;

- проведення, в разі потреби, всіх доступних лікувально-діагностичних досліджень та залучення, з консультативною метою, фахівців відповідного профілю;

- заповнення та своєчасне (не пізніше 12 годин) направлення екстреного повідомлення в санепідстанцію в разі виявлення хворого на       інфекційне захворювання;

- подання повідомлення в міліцію про випадки госпіталізації хворих у непритомному стані, без документів, які затверджують особу, з підозрою      на  насильницькі травми;

- інформування родичів про госпіталізацію хворого у лікарню, доставленого бригадою швидкої медичної допомоги в непритомному стані, при загрозі життю хворого, про переведення хворого в інший лікувальний заклад, тощо, а також батьків в разі госпіталізації дітей та підлітків віком до 18 років.

Внутрішній контроль якості  і надання  медичної допомоги  покладається на завідувача відділенням, старшу медичну сестру, заступника головного лікаря  з медичної частини  та головну медичну сестру лікарні.

№ п/п Показники 2015 рік 2016 рік 2017 рік
1. Планово госпіталізовано осіб 9197 9964 9338
2. Оглянуто та надано  медичну допомогу
по самозверненню
2439 2681 2968
3. Робота ліжка 40 46 349,1