Хірургічне відділення

Будавіцький Василь Анатолійович
Лікар-хірург
Освіта: Дніпропетровська державна медична академія
Рік закінчення: 1997
Атестація: вища категорія
Кушнірик Ярослав Георгієвич
Лікар-хірург хірургічного відділення
Завідуючий хірургічним відділенням
Освіта: Буковинський медичний університет
Рік закінчення: 1975
Атестація вища категорія
Аверьянов Володимир Олександрович
Лікар-хірург
Заступник головного лікаря з медичної частини
Освіта: Буковинський медичний університет
Рік закінчення: 1999
Атестація вища категорія
Сіренко Богдан Володимирович
Лікар-хірург
Освіта: Вінницький медичний університет
Рік закінчення: 2014
Атестація: без категорії
Сергієнко Іван Михайлович
Лікар-хірург
Освіта: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Рік закінчення: 2007
Атестація друга категорія
Підгорний Віталій Олегович
Лікар-хірург
Лікар-ендоскопіст
Освіта: Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
Рік закінчення: 2009
Атестація друга категорія
Ільїн Олег Юрійович
Лікар-хірург
Освіта: Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова
Рік закінчення: 1994
Атестація Перша категорія

З 2002 року колектив хірургічного відділення очолив лікар-хірург Кушнірик Ярослав Георгієвич.

Де й працює на посаді завідувача відділення по даний час. З 2003 року хірургічне відділення

розширене на 50 ліжок. Колектив працює стабільно, виконує нормативні показники, займається

лікувально-профілактичною роботою, виконує оперативну активність. Загальна площа хірургічного

відділення складає в старому корпусі 318 м. кв.Хірургічне відділення розташоване в центральному

корпусі Черкаської ЦРЛ на другому поверсі.Відділення забезпечене холодним та гарячим

водопостачанням, каналізацією. У відділенні є 2 чистих післяопераційних палати і 8 гнійних палат, а

також процедурний кабінет, перев”язочна: чиста та гнійна, столова, кімната для роздачі їжі,

ординаторська для лікарів, кабінет старшої медичної сестри.

Контактний телефон 304-138; 304-024.

1. Хірургічне відділення є стаціонарним лікувально-профілактичним закладом, що забезпечує

госпіталізацію та кваліфіковане обслуговування хірургічних хворих на основі сучасної науки і

техніки.

2. Хірургічне відділення може бути змішаним (для госпіталізації хворих з певною патологією).

3. Основні завдання хірургічного відділення є:

- надання високо кваліфікаційної спеціалізованої стаціонарної та консультативної допомоги

хворим хірургічного профілю;

- спеціалізованої виїзної термінової та планової консультативної медичної допомоги населенню

районів;

- організаційно-методичне керівництво роботою лікувально-профілактичних закладів району з

питань хірургічної допомоги; проведення аналізу діяльності хірургічних відділень і кабінетів;

- організація заходів по ранньому виявленню, профілактиці хірургічних захворювань;

- удосконалення якості діагностики, лікування і диспансеризації хворих хірургічного профілю в

лікувальних закладах району;

- проведення аналізу захворюваності, смертності при хірургічних захворюваннях та здійснення

заходів по їх зниженню;

- здійснення контролю за впровадженням в практику ефективних нових методів діагностики,

лікування, профілактики хірургічних захворювань;

- розробка перспективних та річних планів роботи хірургічної служби району;

- участь у підвищенні кваліфікації лікарів та медичних сестер відділень і кабінетів;

- організація і проведення профільної медико-гігієнічної пропаганди.

- Відділення працює в тісному контакті з пара клінічними службами, а саме:

Клінічною та біологічною лабораторією,Цитологічною лабораторією,Ортопедо-

травматологічним кабінетом,

Урологічним, рентген-кабінетом, фізкабінетом, бак. лабораторією, та іншими кабінетами

поліклінічного відділення.

№ п/п Показники 2014 рік 2015 рік 2016 рік
1. Хірургічні ліжка 55 55 55
2. % виконання ліжко/дня 103% 102.4% 106.8%
3. Середнє перебування на ліжку 9.6 9.6 9.2
4. Обертання ліжка 36.4 34.9 38.4
5. Виписано з одужанням 2000 1917 2074

Робота хірургічного відділення за 2017 рік

№ п/п 2017 рік   хірург.ліжка терапевт.ліжка уролог.ліжка гінекол.ліжка  полог.ліжка
1. Кількість ліжок   40 5 5 20 30
2. % виконання ліжко/дня   109,3 122,8 126,5 117,6 96,2
3. Середнє перебування на ліжку   9,1 11,8 8,5 9,5 9,4
4. Обертання ліжка   40,8 30,9 47,2 42,1 30,6
5. Виписано з одужанням   1632 154 237 845 920